Om Sørkedalsveien 150

Sørkedalsveien 150 er beliggende på Huseby i Vestre Aker bydel med Husebyleiren som nærmeste nabo. I nærheten er også USA’s nye ambassade som ferdigstilles i 2015/2016. Bygget er relativt nylig renovert og har moderne kontorer med god standard og det er også meget bra parkeringsdekning rett utenfor bygget.

Kontorbygget ble oppført i 1969 over 4 etasjer med et samlet areal på ca. 25.000 kvm. Bygget er utformet som fire kuber bygget rundt hvert sitt atrium, bundet sammen med et mellombygg. Bygget ligger på en tomt på 33 mål.

En av kubene er utleid til Bydel Vestre Aker, en til Omsorgsbygg Oslo KF (storbarnehage for bydelene Vestre Aker og Ullern), og en til Oslo kommune – utdanningsetaten (midlertidig skole for Ris ungdomsskole pt.).

Øvrige leietakere i bygget er Helseetaten og Huseby Medisinske senter

Til eiendommen hører også husmannsplassen Teigen.

Fakta

Byggeår: 1969
Areal: 25.000 kvm totalt
Etasjer: 3 pluss underetasje
Adresse: Sørkedalsveien 150, 0754 Oslo
Arkitekt: F.S Platou
Eier: Høegh Eiendom


Området og historie

Sørkedalsveien 150 ligger i et område som tilbyr både arbeid og rekreasjon. Det er flotte turområder og god adkomst med bil, buss og sykkel. Det tilbys moderne arbeidsplasser med god parkeringsdekning.

Området er kjennetegnet av noen få signalbygg, deriblant USA’s nye ambassade som er innflyttingsklart i 2015.

Det er lange historiske røtter knyttet til området, og spesielt kjent er Husebyleiren, som er hovedkvarteret til Hans Majestet Kongens Garde. Husmannsplassen Teigen som ligger på eiendommen var en av fire husmannsplasser under Nordre Huseby Gård. Teigen ble solgt til staten i 1918 og benyttet som øvelsesområdet for militæret. Dette ble senere Husebyleiren og som ble totalrenovert for noen år siden.

Lokalene

Arealtabell
Plan 1 1 670 kvm (inkl. atrium)
Plan 2 1 465 kvm
Plan 3 1 448 kvm
U plan 500 kvm

De ledige arealene har et totalt areal på ca. 5 000 kvm BTA. Arealene kan deles opp eller leies samlet.

De ledige arealene som tilbys er beliggende i den ene av fire kuber. Bygget har tre plan over bakken og et stort lyst atrium i midten. Arealet er fleksibelt og byr på mange spennende muligheter. Innflytting vil avhenge av eventuelle tilpasningsarbeider.

Arealene kan enten leies på basis av ‘as is’, eller med tilpasninger. Tilpasninger avtales særskilt mellom utleier og leietaker. Arealene fremstår som lyse og luftige, og det er gode muligheter for både landskapsbaserte arbeidsplasser og cellekontor. Arealene er effektive og med godt volum og mye lys.

Lagerarealene (ca. 500 kvm) har egen innkjøring og adkomst og kan brukes til en rekke formål grunnet svært gode dimensjoner.

Det er en rekke fellesfasiliteter i bygget, bl.a. kantine, møteroms fasiliteter (i kantineetasjen) og mesanin med utgang til egen terrasse. Det er også sykkelparkering og meget god parkeringsdekning (både for elbiler og vanlige p-plasser). Kafe/kiosk planlegges også lagt i eller i tilknytning til bygget.

Last ned plantegninger for lokalene «as-is».

Helsehus

Det vurderes å etablere et helsehus i lokalene. Tanken er at dette helsehuset skal tilby fremtidens helselandskap, med fremtidsrettede anlegg og løsninger, der både offentlige og private helsetjenester er samlet under samme tak. Filosofien er at aktørene som samles her skal gi et tydelig helhetsbilde, enklere hverdag og tverrfaglig behandling for både pasient og helsepersonell. Vi ønsker i den sammenheng allmennpraktiserende leger, spesialister, terapeuter og andre innen helserettet virksomhet som ønsker å etablere seg i et slikt miljø.

Beliggenhet

Eiendommen har god adkomst via Sørkedalsveien. Det er enkel adkomst med bil og godt med parkering utenfor eiendommen. Sørkedalsveien er et av “hovedløpene” fra bydelen mot sentrum med ca. 7 minutter med bil fra Majorstuen.

Med kollektivtransport stopper buss nr. 46 ved Hovseter skole flere ganger per time. Både buss og t-bane er like i nærheten, kun 7 minutters gangtid unna. T-banen stopper på Huseby og har reisevei på ca. 9 minutter fra Majorstuen, 11 minutter fra Nationaltheatret stasjon og 14 minutter fra Oslo S.

Det er gode sykkelstier til kontorbygget. Nærhet til Husebyskogen gjør det enkelt å komme seg til jobb per sykkel, løping eller ved gange opp gjennom Mærradalen.

Utviklingsprosjekt

Eiendommens nordre del benyttes i dag til parkering og er tenkt utviklet til boliger.

Det legges opp til at eiendommen skal kunne bebygges med inntil 26.500 kvm BRA bolig. Av de totale 26.500 kvm BRA er 25.200 kvm BRA spesifisert til bolig og inntil 1.300 kvm BRA til forretning, bevertning og annen tjenesteyting, herav 800 kvm til forretning. I boligdelen av prosjektet legges det opp til ca. 240 leiligheter fordelt på to hovedfelt samt ett mindre felt. Det legges opp til en variert bebyggelse med kapasitet til leiligheter i bygg på 4 – 8 etasjer.

Det er planlagt rikelig med parkering for biler og sykler innendørs og utendørs for prosjektet. Parkeringsbehovet for biler tilknyttet boligvolumet og næringsbygget er planlagt på to ulike plan i parkeringskjeller.

Eiendommen ligger nært offentlig­ ­kom­munikasjon, med T-bane og buss
i ­umiddelbar nærhet.

  • Hovseter T-banestasjon Linje 5 avgang hvert 15. minutt.
  • Hovseter bussholdeplass Nr. 46 avgang hvert 15. minutt.