Om Indekshuset

Høsten 2003 kjøpte Höegh Eiendom «Indekshuset» på Solli plass. Bygget er oppført på tomten hvor «Det engelske kvarter» stod. Indekshuset er utført med prefabrikkerte betongelementer forblendet med hvit granitt, og ferdigstilt i 1964. Bygget er tegnet av arkitekt Jon Engh, som mottok arkitekturprisen «Betongtavlen» for dette fremragende betongbygget. Fondveggen i hovedvestibylen er smykket med det 11×3 m store mosaikk-verket «Sildefisket» av Rolf Nesch. Bygningen ble oppført som kontor- og representasjonslokaler for Norges Industriforbund og Norges Eksportråd, der av navnet «Industriens- og Eksporten Hus», eller «Indekshuset».

Gårdeier av Indekshuset, Höegh Eiendom, er et norsk familieeid konsern som tror på langsiktig engasjement. Selskapet har sine røtter tilbake til 1927, da Leif Høegh etablerte rederiet Leif Høegh & Co. Höegh Eiendom fokuserer på investering i, og forvaltning/utvikling av, attraktivet beliggende eiendommer i Norge.

Fakta

Bygget er ca. 27.000 kvm, inkl. 4 etasjer under bakken. Over bakken er bygget 17 etasjer med spektakulær utsikt allerede fra 5. etg.


Bygget

Da Höegh kjøpte eiendommen var bygget nærmest tomt. I løpet av 2004 ble bygget utleid til mange små leietakere i påvente av høyere leiepriser i markedet. I løpet av høsten 2007 ble bygget igjen tømt for leietakere for å igangsette en omfattende rehabilitering av bygget. I løpet av 2008/09 ble bygget rehabilitert og nye leietakere flyttet inn i løpet av første halvdel av 2009/10.

Lokalene

Lokalene har et moderne uttrykk med variasjon av stein, glass, betong. Lokalene er totalt ca 510 kvm, men kan enkelt deles i to separate enheter.

Gårdeier Høegh Eiendom har med Indekshuset skapt et «high end» bygg i Oslo sentrum, derav meget god standard ifht. materialvalg og en teknisk infrastruktur som imøtekommer morgendagens behov.

Ifht. innemiljø har eiendommen nyere ventilasjonsanlegg (11 m3 pr kvm pr time) samt vannbåren fjernvarme, som sammen med utvendig solavblending sikrer et godt inneklima. Det er generell allmennbelysning integrert i himlingen. Energiklasse C.

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet, litt tilbaketrukket fra sentrum og Aker Brygge/Vika, men likevel sentralt i forhold til kollektivtilbud, caféer, restauranter og gallerier.

Offentlig kommunikasjon

  • Solli 12, 13, 16
  • Solli 112 - N12
  • Nationaltheatret 1- 6
  • Alle øst, vest, syd og nordgående baner, lokal- og regiontog
  • Flytog hvert 20. minutt